ตลาดศรีเมืองก่อตั้งขึ้นประมาณกลางปี พ.ศ.2537 โดยนายนภินทร ศรีสรรพางค์   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  แอ็กโกรคอมเมอร์ส  กรุ๊ป  จำกัด  ได้ซื้อที่ดินจำนวน  27  ไร่ พัฒนาเป็นตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตร  โดยได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดราชบุรี สำนักงานการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดให้เป็น"ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี" เป็นตลาดกลางแห่งที่ 19 ของประเทศไทย
       ปัจจุบัน บริษัท  แอ็กโกรคอมเมอร์ส  กรุ๊ป  จำกัด(ตลาดศรีเมือง) ได้ขยายพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีการก่อสรางอาคารหลังใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ ให้กลุ่้มผู้ประกอบการอีกจำนวนมาก เช่น อาคารค้าส่งผัก, อาคารพืชไร่, ผักต่างประเทศ, ลานเกษตรหมุนเวียน, อาคารจอดรถซื้อ, อาคารปลาสวยงาม, ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้ง อาคารพาณิชย์ จำนวนกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในรูปแบบที่ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว

 
 
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.