คุณนภินทร คุณวีณา ศรีสรรพางค์ บิ๊กบอสตลาดศรีเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานตลาดศรีเมือง ได้ร่วมกันไหว้พ่อปู่ – อาม่า เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ บริเวณศาลพ่อปู่ – อาม่า ตลาด         ศรีเมือง ในการนี้ ได้มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตลาดศรีเมืองให้การนับถือและตามอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในตลาดศรีเมือง ตามความเชื่อที่ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทด้วย
ตรุษจีนศรีเมือง 57 (จำนวน 54 ภาพ)
ศรีเมืองร่วมสืบสานประเพณีสงกราต์ เมื่อวันที่ 15 เม.ย.55
สงกรานต์ศรีเมือง 2555 (จำนวน 80 ภาพ)
อาคาร ดอกไม้
อาคาร ดอกไม้ (จำนวน 6 ภาพ)
ปากทางเข้า-ออก ตลาดศรีเมือง (จำนวน 2 ภาพ)
จอดรถซื้อ ( อาคารค้าส่งผลไม้ )
จอดรถซื้อ ( อาคารค้าส่งผลไม้ ) (จำนวน 7 ภาพ)
อาคาร 9 ( จอดรถซื้อ ปากทาง 3 )
อาคาร 9 ( จอดรถซื้อ ปากทาง 3 ) (จำนวน 3 ภาพ)
จอดรถซื้อ ( หลัง ผ.9 อาคารค้าส่งผัก ) (จำนวน 2 ภาพ)
จอดรถซื้อ ( หลัง ผ.10 อาคารค้าส่งผัก ) (จำนวน 2 ภาพ)
อาคาร 6 จอดรถซื้อ ( ตรงข้าม อาคารอาหาร 7 )
อาคาร 6 จอดรถซื้อ ( ตรงข้าม อาคารอาหาร 7 ) (จำนวน 5 ภาพ)
พื้นที่ จอดรถซื้อ ชั้น 2 อาคารค้าปลีก
จอดรถซื้อ ชั้น 2 ( อาคารค้าปลีก ) (จำนวน 8 ภาพ)
อาคารโค้ง ด้านข้างสำนักงาน
อาคาร 3 จอดรถซื้อ ( อาคารโค้งด้านข้างสำนักงาน ) (จำนวน 6 ภาพ)
รวมรูปชมรมฯ
ชมรมชาวตลาดศรีเมืองเพื่อสังคม (จำนวน 3 ภาพ)
สภาวะการซื้อ-ขายในอาคารค้าส่งผลไม้-พืชไร่
อาคารค้าส่งผลไม้-พืชไร่ (จำนวน 3 ภาพ)
สภาวะการซื้อ-ขายในอาคารค้าปลีก
อาคารค้าปลีก (จำนวน 7 ภาพ)
อาหารสดที่มีวางจำหน่ายในอาคารค้าปลีก
อาหารสด (จำนวน 12 ภาพ)
ผลไม้ที่มีวางจำหน่ายในอาคารผลไม้ฤดูกาลและผลไม้พืชไร่
ผลไม้ (จำนวน 7 ภาพ)
ภาพผักปลอดสารพิษที่มีวางจำหน่ายในอาคารผัก
ผักสด (จำนวน 5 ภาพ)
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.