สินค้าภายในตลาดศรีเมืองมีความสดอยู่เสมอเนื่องจาก    
1.สถานที่ตั้งของตลาดศรีเมืองอยู่อำเภอเมือง เมื่อใช้ตลาดศรีเมืองเป็นจุดศูนย์กลาง ในรัศมี 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผักและผลไม้ที่นำเข้ามาจำหน่ายในตลาดศรีเมือง โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งผลิตแหล่งใหม่และเกษตรกรเป็นผู้นำผลผลิตเข้ามาจำหน่ายจึงทำให้สินค้าสดและใหม่ การขนส่งไม่ไกลจึงทำให้ได้สินค้าที่ใหม่และสดอยู่เสมอ
2.เกษตรกรดำเนินการรักษาคุณภาพสินค้าให้สด โดยการเก็บเกี่ยวตอนเช้ามืด ( โดยเฉพาะเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ) และนำผลผลิตมาผึ่งไว้ในร่มทำการทำความสะอาดล้างน้ำ และทำการคัดแยก จึงบรรจุลงถุงพลาสติก การขนส่งจะใส่รถปิกอัพและมีผ้าใบคลุมไม่ให้ถูกแสงแดด จะนำผลผลิตเข้าตลาดตอนเช้า จึงทำให้ผักสดอยู่เสมอ สำหรับเกษตรกรที่อยู่ห่างไกล ต่างจังหวัด เช่น กาญจนบุรี โดยเฉพาะเขตอำเภอสังขระ ทองผาภูมิ จะเก็บตอนเย็น ทำความสะอาด คัดเกรด บรรจุถุง โดยมากจะนำเข้ามาจำหน่ายตอนกลางคืนหรือตอนเช้า

3.เกษตรกรเมื่อนำสินค้าเข้าจำหน่ายในตลาดศรีเมือง โดยเข้าจำหน่ายในอาคารที่มีหลังคากันแดด ฝน เป็นอย่างดี และในกรณีอาคารจำหน่ายเต็มเกษตรกรจะนำรถเข้ามาจอดต่อคิวในอาคารที่มีร่ม สามารถบังแดดและฝนได้ จึงทำให้สินค้าไม่ถูกแสงแดด จึงทำให้ของสดอยู่เสมอ

4.ผู้ซื้อทางตลาดจัดอาคารสำหรับจอดรถซื้อ โดยที่หลังคากันแดดและฝนไว้บริการ โดยไม่ต้องเอาสินค้ากองตากแดด ในกรณีผู้ซื้อไป 14 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป การเทียบสินค้าจะใช้น้ำแข็งบรรจุเป็นตอน ๆ แล้วจึงคลุมผ้าใบทั้งหมด เพื่อให้สามารถเก็บความเย็นอยู่ได้ จึงทำให้สินค้าสดไม่เหี่ยว


   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.