ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ที่มีหน่วยงานภายในประเทศ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พาณิชย์จังหวัดต่าง ๆ และชาวต่างประเทศให้ความสนใจขอศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะ

  1. ตลาดศรีเมืองได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก  ( 5 ดาว ) เป็นระยะเวลา  10  ปี ติดต่อกัน
  2. ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐ ในการจัดตั้ง “ ศูนย์บริการเกษตรกร ” และ“ โครงการอาหารปลอดภัย
  3. จัดระบบการบริหารงานเป็นแบบสถาบัน จึงเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ผู้ขาย ผู้ซื้อ
  4. ดำเนินการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ ( แหล่งผลิต ) กลางน้ำ    ( ตัวตลาด ) ปลายน้ำ ( ผู้บริโภค ) ให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัยโดยมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผัก ผลไม้ ให้ปลอดภัยจากสารพิษ

จากสถิติการศึกษาดูงานตั้งแต่ปี 2552  ถึงเดือนพฤษภาคม 2556  มีจำนวน  505 ครั้ง เป็นหน่วยงานภายในประเทศ  378 ครั้ง  ต่างประเทศ  127 ครั้ง ( จำนวน 55 ประเทศ ) เฉลี่ยมาศึกษาดูงาน
ปีละ 101 ครั้ง

 

ประเทศที่มาศึกษาดูงานตลาดศรีเมือง
ปี 2552 – ปัจจุบัน

ลำดับที่ ประเทศที่มาศึกษาดูงาน Countries ลำดับที่ ประเทศที่มาศึกษาดูงาน Countries
1 กัมพูชา CAMBODIA 2 คุ๊ก ไอร์แลนด์ COOK ISLAND
3 จอร์เจีย GEORGIA 4 เคนยา KENYA
5 มาเลเซีย MALAYSIA 6 พม่า MYANMAR
7 เนปาล NEPAL 8 โซโรมอน ไอร์แลนด์ SOLOMON ISLANDS
9 ชูดาน SUDAN 10 แทนซาเนีย TANZANIA
11 ติมอเรสเตร์ TIMORLESTE 12 ศรีลังกา SRILANKA
13 บังกาลาเทศ BANGLADESH 14 อินโดนีเซีย INDONESIA
15 ลาว LAOU 16 ญี่ปุ่น JAPAN
17 เวียดนาม VIETNAM 18 อินเดีย INDIA
19 อียิปต์ EGYPT 20 อิหร่าน IRAN
21 จอร์แดน JORDAN 22 ซิลี CHILE
23 จีน CHINA 24 ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES
25 ฝรั่งเศส FRANCE 26 ปานามา PANAMA
27 ภูฏาน BHUTAN 28 เดนมาร์ก DENMARK
29 มองโกเลีย MONGOLIA 30 นอร์เวย์ NORWAY
31 บัลแกเรีย BULGARIA 32 โปแลนด์ POLAND
33 ฮังการี HUNGARY 34 ออสเตรีย AUSTRIA
35 ปาเลา PALAU 36 นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND
37 โอมาน OMAN 38 เปรู PERU
39 โดมินิกา DOMINICA 40 จาเมกา JAMAICA
41 กัวเตมาลา GUATEMALA 42 บาร์เบโดส BARBADOS
43 เฮติ HAITI 44 ยูกันดา UGANDA
45 เอธิโอเปีย ETHIOPIA 46 แอลจีเรีย ALGERIA
47 ฟินแลนด์ FINLAND 48 เนเธอร์แลนด์ NETHERLANDS
49 กรีซ GREECE 50 ซานมารีโน SAN MARINO
51 ไมโครนีเซีย MICRONESIA 52 เลบานอน LEBANON
53 แกมเบีย THE GAMBIA 54 แคเมอรูน CAMEROON
55 แคนาดา CANADA - - -

 

สรุปตารางคณะศึกษาดูงาน

ปี ภายในประเทศ ( คณะ ) ภายนอกประเทศ ( คณะ ) รวมคณะ หมายเหตุ
2552 42 15 57  
2553 67 19 86  
2554 84 25 109  
2555 98 35 133  
2556 87 33 120 ถึงเดือนตุลาคม
รวม 378 127 505     
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.