อาคาร 6 ดอกไม้ รูปแบบอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,080 ตารางเมตร สินค้าที่มีการจำหน่าย เช่น อุปกรณ์จัดดอกไม้ ดอกไม้นำเข้าจากต่างประเภท ดอกไม้ที่จัดแล้ว ดอกไม้ประเภทเครื่องมาลัย ฯลฯ
****ลักษณะการซื้อ - ขาย สามารถซื้อขายได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

      สินค้าที่วางจำหน่ายมีคุณภาพ   สดใหม่ส่งตรงจากผู้ผลิตการนำเข้าของสินค้าแต่ละชนิดจะมีช่วงเวลาเข้าพื้นที่แตกต่างกัน สินค้าประเภทดอกไม้นำเข้าจากต่างประเภทจะเข้าตลาดในช่วงเช้า เช่น มัมเชียงใหม่ มัมมาเลเซีย กุหลาบภาคเหนือ กล้วยไม้ เป็นต้น

      ส่วนสินค้าประเภทเครื่องมาลัย เช่น ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ ดอกรัก กุหลาบมอญ บานไม่รู้โรย สร้อยทอง ฯลฯ จะเข้าตลาดในช่วงบ่ายตั้งแต่13.00 น. เป็นต้นไป
****สำหรับดอกไม้ไหว้พระสามารถซื้อได้ตลอดทั้งวัน

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.