อาคาร 7 อาคารอาหาร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 676 ตารางเมตร  เป็นอาคารชั้นเดียวจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สำหรับรองรับเกษตรกรและผู้ซื้อที่เข้ามาใช้บริการตลาดศรีเมือง

           ภายในตลาดศรีเมือง   มีอาหารที่ปลอดภัยภายใต้เครื่องหมายรับรองอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตลอด 24 ชั่วโมง


     
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.