อาคาร 1 ผลไม้พืชไร่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,612 ตารางเมตร รูปแบบอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว ลักษณะการค้าในอาคารผลไม้พืชไร่นั้น
เป็นลักษณะค้าส่ง โดยแบ่งตามประเภทสินค้าที่จำหน่าย เช่น สับปะรด แตงโม มะม่วง ขนุน  ฯลฯ

     โดยจะมีผลผลิตพืชไร่ จำหน่ายทุกฤดูกาล ภายในอาคารมีทั้งล็อคประจำและเปิดขายท้ายรถ เกษตรกรสามารถนำรถเข้ามาจอดขาย
ผลผลิตได้โดยตรง มีการซื้อ-ขาย ตลอด 24 ชั่วโมง


 
   
 

          อาคาร 2 ผลไม้ฤดูกาล มีพื้นที่ประมาณ 10,790 ตารางเมตรเป็นอาคาร 2 ชั้น รูปแบบการค้าในอาคารเป็นลักษณะค้าส่ง  จำหน่ายผลไม้รวม ผลไม้ต่างประเทศ และผลไม้ฤดูกาล เช่น แอปเปิ้ล สาลี่ สตอเบอรี่ ทับทิม องุ่น แก้วมังกร ลำไย ละมุด ลองกอง มะเฟือง มะละกอ มะขาม ฝรั่ง ชมพู่ ฯลฯ

ในอาคารมีทั้งล็อคประจำ ลานเกษตรหมุนเวียนอยู่ระหว่างกลางอาคาร เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าลงขายเองได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และมีลานจอดรถสำหรับการเปิดขายท้ายรถ    มีการซื้อ-ขาย ตลอด 24 ชั่วโมง

 
     
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.