อาคารอาหารปลอดภัย(ค้าปลีก) เป็นศูนย์อาหารปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้อน  จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในการบริโภค ลักษณะอาคารเป็นอาคาร 2 ชั้น ทั้งยังมีบันไดเลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการขึ้นชั้นสอง
โดยชั้น 2 ใช้เป็นพื้นที่จอดรถลูกค้า มีการซื้อ-ขาย ตั้งแต่เวลา 01.00 น. ไปจนถึงเวลา 20.00 น.

               ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ( 5 ดาว ), ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย ( Food Safety ), ตลาดสดดีเด่น ราคาเป็นธรรม เครื่องชั่งเที่ยงตรง จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, ตลาดดีมีมาตรฐาน จาก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

                ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการค้า และผู้มาใช้บริการ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในอาหาร และผลผลิตที่นำมาจำหน่ายเป็นสำคัญ

 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.