อาคาร 15 ค้าส่งผัก เป็นอาคารชั้นเดียวสำหรับผู้ประกอบการ  โดยมีพื้นที่ประมาณ 17,640 ตารางเมตร เป็นอาคารชั้นเดียวสำหรับผู้ประกอบการ รูปแบบการค้าในอาคารเป็นลักษณะค้าส่ง จำหน่ายผักพื้นบ้าน ผักใบ เช่น คะน้า,กวางตุ้ง,ผักบุ้ง,ผักกระเฉด,แตงกวา,มะเขือ,แตงร้าน,กระเพา,โหระพา,มะละกอ ,ต้นหอม,ผักชี,คื่นช่าย,มะเขือยาว,บวบ,ถั่วฝักยาว,มะระ,มะเขือม่วง,ผักกาดขาว,น้ำเต้า,กระเจี๊ยบ,ฟักอ่อน,กะหล่ำดอก,ยี่หรา,แตงโมอ่อน,หัวไชเท้า,มะรุม,มะเขือพวง, กุยช่าย,สะตอ,ลูกเนียง,หน่อไม้ฝรั่ง,ใบเรียง,ผักใต้ ฯลฯ

 

      ภายในอาคารมีทั้งล็อคประจำและเปิดขายท้ายรถ มีลานเกษตรหมุนเวียนเฉพาะเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อาคารแบ่งเป็น 4 ซอยให้รถเกษตรกรนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.30 น. และมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตของสมาชิกเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมโครงการอาหารปลอดภัย ตลาดศรีเมือง ซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคาร

****
 ลักษณะการซื้อ-ขายผลผลิต มีการซื้อ-ขายผลผลิตตลอด 24 ชั่วโมง

 
 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.