อาคาร 16 ค้าส่งพืชไร่,ผักเหนือ,ผักต่างประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 19,840 ตาราเมตร เป็นอาคารชั้นเดียวสำหรับผู้ประกอบการ
รูปแบบการค้าในอาคารเป็นลักษณะค้าส่ง

            จำหน่ายพืชไร่,ผักเหนือ,ผักต่างประเทศ เช่น หอมใหญ่,แครอท,ท้อ,มะเขือเทศราชินี,มะเขือเทศสีดา,กะหล่ำ,ลุ้ย,ดอกหอม,บล็อกคลอรี่,
มันฝรั่ง,พริกหวาน,พริกหวานยักษ์,กะหล่ำม่วง,ถั่วลันเตาจีน,เห็ดหอม,แครอทนอก,หอมแห้ง,กระเทียม,มะขาม,หอมแดง,แห้ว,ถั่วลิสง,เผือก,
มันเทศ,ฟักทอง,ข้าวโพด,มันแกว ฯลฯ

 

            ภายในอาคารมีทั้งล็อคประจำและเปิดขายท้ายรถมีพื้นที่ลานเกษตรอยู่ระหว่างกลางอาคารเพื่อให้เกษตรกรนำสินค้ามาลงขายเอง
ได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อาคารมีทั้งหมด 6 ซอย

******ลักษณะการซื้อ-ขายผลผลิต มีการซื้อ-ขายผลผลิตตลอด 24 ชั่วโมง

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.