นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP แก่เกษตรกรโครงการผักปลอดภัย 
 
 
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทีมงานฝ่ายพัฒนาการผลิต ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP แก่เกษตรกรโครงการผักปลอดภัยที่สนใจจะขอใบรับรองการผลิตพืชปลอดภัย ให้ทราบถึงแนวทางการผลิต และกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม
 
 
จำนวนครั้งที่อ่าน 1796  วันที่บันทึกข้อมูล 2017-04-10 เวลา 15:14:55
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.