นายบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสนร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทก้า(TICA) 
 
 
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายบำรุง  สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทก้า(TICA)สังกัดกระทรวงการต่างประเทศไทยและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมาซาฟสังกัดกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล เข้าศึกษาดูงานในตลาดศรีเมืองและห้องปฎิบัติการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ
 
 
จำนวนครั้งที่อ่าน 1858  วันที่บันทึกข้อมูล 2017-04-10 เวลา 15:26:00
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.