ฝ่ายพัฒนาการผลิตจัดประชุมเกษตรกรที่เข้าจำหน่ายในโครงการผักปลอดภัย 
 
 
วันที่ 8 กันยายน 2560 ฝ่ายพัฒนาการผลิต นำโดย นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิตและทีมงานฝ่ายฯ เรียนเชิญเกษตรกรที่เข้ามาจำหน่ายผักปลอดภัยในโครงการผักปลอดภัยเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจในการจำหน่ายผักในพื้นที่ตามหัวข้อดังนี้ 1.การตรวจคุณภาพผลผลิต (สารเคมีตกค้าง)2.การเขียนรายละเอียดที่ถุงบรรจุภัณฑ์ ที่มีตราสัญลักษณ์ของตลาดศรีเมือง
3.ข้อปฏิบัติในวันที่นำผักเข้ามาจำหน่ายในโครงการ ทั้งนี้ยังได้เรียนเชิญ คุณประดิษฐ์ เหลืองทองเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มาพบปะเกษตรกรในโครงการอีกด้วย
 
 
จำนวนครั้งที่อ่าน 1459  วันที่บันทึกข้อมูล 2017-09-12 เวลา 12:44:33
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.