รับสมัครงาน


บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป (ตลาดศรีเมือง)  เปิดรับสมัครพนักงาน (ประจำฝ่ายพัฒนาการผลิต)   จำนวน 1 อัตรา   

คุณสมบัติ : 1.เพศชาย  
                     2.จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาพืชศาสตร์ 
                        หรือระดับปริญญาตรี สาขาพืชสวน
                        หรือ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
                     3.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

 

ท่านใดสนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานตลาดศรีเมือง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
โทร. 0 3233 8250, 0 3232 6158

ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง

 
     
  ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ  
 
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.