ศรีเมืองไหว้สารทจีน 2560  วันที่ 6 ก.ย. 2560
 
 
คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานตลาดศรีเมือง ร่วมกันไหว้พ่อปู่ – อาม่า เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันสารทจีน ประจำปี 2560  ณ บริเวณศาลพ่อปู่ – อาม่า  พร้อมกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตลาดศรีเมืองให้ความนับถือ  และตามอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในตลาดศรีเมือง เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.