ศรีเมืองจับมือกรมการค้าภายในจัดงานเชื่อมโยงการค้าสู่เมียนมาร์  วันที่ 4 ต.ค. 2560
 
 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.รบ.เป็นประธานเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการเมียนมาร์  ในงานสร้างการรับรู้  การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการซื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับตลาดศรีเมือง โดยมีคุณนภินทร – คุณวีณา ศรีสรรพางค์  ผู้บริหารระดับสูงตลาดศรีเมือง  คุณฉัตรชัย  ศักดิ์ศิลปะชัย  ผอ.กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด คุณวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์ จ.ราชบุรี ผู้ประกอบการเมียนมาร์และผู้ประกอบการไทย  ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณอาคารโค้ง ด้านข้างสำนักงานตลาดศรีเมือง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยงานดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29  กันยายน  2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน  ให้เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรในระดับภูมิภาค  และสามารถรองรับการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยสามารถเชื่อมโยงการซื้อขายและขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  และสามารถสร้างพันธมิตรทางการค้าสู่อาเซียน เป็นการเพิ่มช่องทางการค้าสินค้าเกษตรให้สามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น   
      สำหรับกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงสินค้า  การประกวดมะพร้าวน้ำหอม  การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์  ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการค้าและการตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการพม่า  โดยผู้ประกอบการไทยได้มีการนำสินค้ามาโชว์ภายในงาน  และมีการพบปะพูดคุยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้าร่วมกัน  ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.