ถวายความอาลัย  วันที่ 17 ต.ค. 2560
 
 
ตลาดศรีเมืองจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร โดยมีคุณนภินทร – คุณวีณา  ศรีสรรพางค์ ผู้บริหารระดับสูง  คณะผู้บริหาร  พนักงาน  ผู้ประกอบการค้า  และประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี  กว่า  1,000  คน   ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ในเวลา 15.52 น. และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความอาลัย    กันอย่างพร้อมเพียง  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ณ  บริเวณอาคารโค้งด้านข้างสำนักงานตลาดศรีเมือง  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2560      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.