กฐินพระราชทาน  วันที่ 30 ต.ค. 2560
 
 
คุณนภินทร  ศรีสรรพางค์  ประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปีพุทธศักราช   2560 โดยมีคุณแม่เอกอนงค์ – คุณวีณา  ศรีสรรพางค์  พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ชมรมชาวตลาดศรีเมือง  ผู้ประกอบการค้า  หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการ  แขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสัตตนารถปริวัตร  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.