ศรีเมืองจับมือ 5 หน่วยงาน MOU ตลาดประชารัฐปลอดภัย วันที่ 17 พ.ย. 2560
 
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.รบ.เป็นประธานและสักขีพยาน นายไพบูลย์  บูรณสันติ  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจที่ 4 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการตลาดประชารัฐปลอดภัย  ระหว่าง 5 หน่วยงาน  ได้แก่ นายอนัษฐพงษ์  วิหคเหิร  พัฒนาการ จ.ราชบุรี  นายวิชิต  พันธ์เพียร  ประธานสภาเกษตรกร  จ.ราชบุรี  คุณฉัตรชัย  ประดิษฐวัฒนา  ผู้อำนวยการธนาคาร ธกส. จ.ราชบุรี  นายสุรชัย  กำพลานนท์วัฒน์  กก.ผอ.บริษัท  ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  และ นายนภินทร  ศรีสรรพางค์  ประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานตลาดศรีเมือง  สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP   เพิ่มพื้นที่การจำหน่าย   และพัฒนาสินค้าให้สามารถยกระดับมาตรฐาน และตอบสนองนโยบายในการดำเนินงานตลาดประชารัฐ  โดยมีผู้ประกอบการ  ผู้ผลิตสินค้า OTOP  และสินค้า แปรรูปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.