ข้าราชการ จ.มหาสารคาม  วันที่ 4 ก.ย. 2560
 
 
อาจารย์สุรีย์ ปินะกาโน จากโรงเรียนธรรมาธิปไตย อ.โพธาราม ราชบุรี  นำคณะครู  ทหาร ตำรวจ พ่อค้า จากจังหวัดมหาสารคาม มาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณประดิษฐ  เหลืองทองเจริญ  ผช.กก.ผจก. และแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560  พร้อมกันนี้คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ  ภายในตลาดด้วย
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.