ผู้ช่วยทูตไนจีเรีย  วันที่ 28 ก.ย. 2560
 
 
Mr.Victor  ผู้ช่วยทูตจากสถานทูตไนจีเรียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย  Mr.Durodola  หัวหน้าทีมงานประธานาธิบดีโอมาซันจิ  และคณะ  เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง เพื่อเชื่อมโยงด้านการเกษตรกับประเทศไทย  อันนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดต่อไป  โดยมีคุณประดิษฐเหลืองทองเจริญ ผช.ผจก.ตลาดศรีเมือง ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานตลาดศรีเมือง  เมื่อวันที่  26  ก.ย.60พร้อมกันนี้  คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ  ภายในตลาดด้วย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.