สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  วันที่ 17 ต.ค. 2560
 
 
คุณประดิษฐ  เหลืองทองเจริญ ผช.กก.ผจก. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร.ชัยรัตน์  บูรณะ และ  ดร.กรวิทย์ ไชยสุ  พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง ณ ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.