กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  วันที่ 17 ต.ค. 2560
 
 
คณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปทุมธานี นำโดยคุณสรภัส พัชรวิลัล พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี นายก อบต.ปลัด รองปลัด ผอ.กองสาธารณสุข เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณประดิษฐ เหลืองทองเจริญ                  ผช.กก.ผจก. คุณบำรุง สังข์สว่าง  ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต  และแผนกประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับณ  ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.