มองโกเลียดูงานศรีเมือง วันที่ 17 พ.ย. 2560
 
 
สมาคมการตลาดเพื่อเกษตรและอาหารแห่งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค นำคณะผู้แทนจาก  Inclusive  and Sustainable Vegetable and Marketing Project  ภายใต้  Swiss  Agency for Development  and  Cooperation  ซึ่งเป็นชาวมองโกเลีย  จำนวน 13  คน  มาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง  โดยมีคุณประดิษฐ   ผช.กก.ผจก.  คุณบำรุง  ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต  และคุณอนันต์วัฒน์  ผช.ผจก.ฝ่ายการตลาด  ร่่วมให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานตลาดศรีเมือง  เมื่อวันที่  15  พ.ย.60  พร้อมกันนี้  คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ  ภายในตลาดด้วย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.