ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  วันที่ 29 ม.ค. 2561
 
 
คุณนภินทร – คุณวีณา  ประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง  พร้อมด้วยผู้บริหารตลาด  ร่วมให้การต้อนรับคุณอรุณี  พูลแก้ว  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดศรีเมือง  ณ  ห้องประชุมชั้น  2   สำนักงานตลาดศรีเมือง  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2561  พร้อมกันนี้ ทางคณะฯ ได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ  ภายในตลาดด้วย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.