พาณิชย์นครสวรรค์ : วันที่ 29 ม.ค. 2561
 
 
คุณวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์ จ.ราชบุรี  นำคณะศึกษาดูงานจากพาณิชย์นครสวรรค์  มาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมืองโดยมีคุณบำรุง  สังข์สว่าง  ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต  คุณกิตติมา  คำขำ  ผจก.อาคารค้าปลีก/พลาซ่า  และแผนกประชาสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุมอาคาร ศรีเมืองอาเซียน  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2561  พร้อมกันนี้  คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ  ภายในตลาดด้วย

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.