อบจ.เชียงราย  วันที่ 3 มี.ค. 2561
 
 
คุณวัชรพงศ์  ปิโย   พร้อมด้วยคุณอิสราง  อุดม  ส.อบจ.เชียง  นำคณะกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  ผู้นำชุมชนเขตตำบลห้วยสัก  ดอนลาน  ท่าทราย  อ.เมือง  เชียงราย  จำนวน  215  คน  เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง  โดยมีคุณกฤช  รังสิเสนา ณ  อยุธยา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง  คุณบำรุง  สังข์สว่าง  ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต  และแผนกประชาสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน   เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2561  ในการนี้  คณะศึกษาดูงานได้ขึ้นรถโมบายเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ  ภายในตลาดศรีเมืองด้วย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Srimuang Info Site Map Contact Us
 Copyright © 2013 Agrocommerce Group Co., Ltd All rights reserved.